SITECH Sp.z.o.o. przykłada dużą wagę do kwestii zdrowia i bezpieczeństwa. Chcemy wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie, żeby edukować nie tylko pracowników, ale również społeczność lokalną.

Budowanie społecznie odpowiedzialnej postawy stanowiło fundament do powstania projektu „SITECH Jestem bezpieczny w podróży” -  kampanii edukacyjno-uświadamiającej na temat bezpiecznego podróżowania samochodem. Akcja kierowana jest do dzieci ze szkół podstawowych (klasy I-III) i przedszkoli.

Zajęcia składają się z rozmów o bezpiecznym podróżowaniu. W części praktycznej prezentowane jest prawidłowe zapinanie pasów bezpieczeństwa na symulatorach przy udziale dzieci. Omawiamy również najczęściej stosowane błędy, a w końcowej fazie zajęć prezentowany jest film przedstawiający skutki jazdy autem bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Poczucie, że dzięki tym spotkaniom SITECH może realnie wpływać na bezpieczeństwo podróżujących dzieci jest bezcenne i motywuje nas do dalszego działania.

Więcej informacji na temat naszej akcji ukaże się wkrótce.

Zapraszamy do kontaktu: 
Andrzej Świerczyński / tel. +48 123 456 789 


Współpraca z uczelniami wyższymi

Prowadzimy współpracę z dwoma uczelniami z Wrocławia: Uniwersytetem Ekonomicznym oraz Politechniką Wrocławską. SITECH współpracuje również innymi z lokalnymi uczelniami: Dolnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości  i Techniki, Uczelnią Zawodową Zagłębia Miedziowego oraz Państwową Wyższą szkołą Zawodową w Głogowie.                                              

Organizujemy staże i praktyki dla studentów i absolwentów uczelni wyższych. Bierzemy udział w ważnych dla wydarzeniach na uczelni, a także organizowanych przez nie konferencjach oraz panelach dyskusyjnych.


Współpraca z instytucjami lokalnymi I państwowymi

SITECH współpracuje z urzędami oraz licznymi publicznymi instytucjami, których działania skierowane są do  społeczności mieszkańców. Współpracujemy z szeregiem instytucji i przedsiębiorstw branżowych, co pozwala nam na wymianę wiedzy i doświadczeń z przedsiębiorstwami branży automotive.